Hilma af Klint: abstrakt pionjär eller partikuljär

De tio största, nr 3, Ynglingaåldern, grupp IV, 1907

UTSTÄLLNING Moderna Museet i Stockholm visade en retrospektiv utställning med Hilma af Klint (1862-1944), vilken museet genom denna uppmärksamhet önskar bli uppgraderad till en av de första abstrakta pionjärerna. Utställningen går nu vidare till Berlin, Málaga och Louisiana plus att fem av hennes verk och kommer att visas på biennalen i Venedig, 55th International Art Exhibition, 1 juni till 24 november 2013.

Hilma af Klint försörjde sig efter sin utbildning på Tekniska Skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) på att måla porträtt och landskap, helt enligt tidens syn på konst, och hon antog att de andra verk hon skapade inom hennes intressesfärer kanske skulle anses vara, om inte opassande så i alla fall, udda och skulle kunna förstås först senare (förutseende är inte att förringa, speciellt som kvinna i denna tid). Och för att försäkra att det inte skulle påverka hennes liv negativt så beslöt hon att de inte skulle få visas förrän 20 år efter hennes död.

Till de abstrakta föregångarna brukar konsthistoriskt Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Kazimir Malevich, Robert Delaunay och Frantisek Kupka räknas, speciellt Kandinsky som själv utnämnt sig till dem första abstrakta konstnären 1911, omkring tiden när han höll i gruppen Der Blaue Reiter. Hilma af Klint verkade dock inom samma tidsepok och hade samma zeitgeist som grund.

4 verk av Hilma af Klint

Fyra verk i serien Svanen av Hilma af Klint

I kölvattnet av vetenskapliga upptäckter som röntgen och elektromagnetiska vågor var det bland konstnärer och sökare under början på 1900-talet på tapeten med andra osynliga företeelser som t ex ockultism, seanser, spiritism, automatisk skrift och liknande. Det var också under en seans 1904 som en ”ande” tilltalat Hilma och bett henne att måla de odödliga aspekterna av människan. Hon blev sedan mer esoteriskt intresserad och studerade antroposofi och om rosenkreutzarna, och med tiden utvecklades hennes verk från organiska till mer geometriska (t ex liknande venndiagram) eftersom hon fick mer kontroll över formen och blev mer tolkare än medium. Jag ser också spår av astronomi, atommodeller, färgundersökningar och även tidens stora stilart jugend.

Hilma af Klint - Altarbilder - visitor

Hilma af Klint – Altarbilder med besökare

1986 visade Los Angeles County Museum of Art några av hennes verk i utställningen The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985 och hon fick på sin första internationella uppmärksamhet. Sedan visades hon upp även i New York och Paris. Men däremot hade inte Museum of Modern Art i New York med henne i vårens utställning Inventing Abstraction, 1910-1925 med förklaringen att modern konsthistoria styrs av marknaden, och att Hilma af Klint inte har blivit köpt av viktiga samlare eller museum, så att hon fått den proveniens som behövs. Hon verkade utanför marknaden, mer privat och att vi då vet inte hennes intentioner med verken.

Iris Müller-Westermann på Moderna Museet beskriver att Hilma hade större visioner än att tjäna pengar och bli berömd, utan hon försökte förstå världen och människan i den. Det som konst bör göra tycker jag. Och internationellt har tidningar som The International Herald Tribune och New York Times uppmärksammat Hilma af Klint i och med utställningarna.

Men det ska väl inte vara konstmarknaden som avgör – eller konsthistoriens ”godkända” kanon (eller gubbkatalog, som det ibland kallas)? Det ska väl ändå vara fråga om konsten i sig själv? Vi får se om hennes uppmärksamhet i Venedig och på utställningens andra platser nu kommer att godkännas av ”de som vet” …

_Joyk

Hilma af Klint - visitor

Hilma af Klint – med besökare

,

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar