Sergels Torg – yea or nay?

Sergels-Torg-CC-J-Kern

Sid 4

Man byggde för några år sedan om tunnelbaneentréerna och det intilliggande SL Center. Man byggde då även bort det mörka hörnet vid entrén som allt sedan 60-talet dragit till sig ljusskygg handel, genom en liten utbyggnad mot torget som har helglasade fönster in mot en butik; detta ger ett transparent uttryck som lyser upp platsen. Och staden håller just nu på att restaurera konstruktioner och betongdäck runt platsen och har lagt till provisoriska, breda gångbanor runt fontänen samt förbereder för den spårvägssträckning av Spårväg City (som i framtiden kommer att gå förbi vid Åhléns och vidare till Kungsholmen). Detta ska stå klart 2018.

Nya förslag kommer även i nutid då man föreslagit en glasvägg under det utskjutande taket på Plattan, för bättre miljö, med mer sitt- och mötesplatser. Man funderar även på att göra om den superelliptiska lokalen under fontänen till en krog, i linje med Helldéns ursprungsidéer.  Som kommentar kan noteras att enligt en undersökning från 2000 används mest Sergels Torg i första hand till passage, därefter för handel och som mötesplats.

* Sammanfattningsvis kan man säga att de modernistiska och funktionalistiska idealen är vid en arkitektur- och urban-semiotisk analys (se följande två sidor fördjupning) av anläggningen mycket tydliga. Området och dess detaljer innehåller få ikoniska eller symboliska element. Något som man medvetet undvikit att infoga, då de i modernistisk anda ville skapa ny symbolik och begränsa äldre arkitekturs uttryckssätt. Området har några tydliga element, som glasobelisken i fontänens mitt som är placerad i trafikrondellen samt det triangelformade, svart-vita mönstret på det nedsänkta torgets i anläggningens västra del. Torget som helhet har ett mycket öppet uttryck, med flera ”öppningar” mellan byggnader som också bryter av rumsbildningen och skapar lite av modernismens signum det offentliga ”tomrummet”.

_Joyk

Fördjupning – analys (1/2)

, , ,

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar