Kontakt

Behöver ni komma i kontakt med Redaktionen på Open Eye:
red@openeye.se

Medverkande:
Joyk – joy@openeye.se, ansvarig utgivare
Louise – louise@openeye.se
Åska – aska@openeye.se
Makka – makka@openeye.se
Mange – mange@openeye.se

Behöver ni en postadress, mejla först:
red@openeye.se

* Vänligen observera att man ej kan
utkräva recensioner av produkter eller
utskick av pressprover eller obeställda
varor som skickats till magazinet.